PERSONALE

Klinikassistenter

Ann Smedegaard Pedersen

Annemette Lilholm

 

Narkoseteam

Finn Korsgaard (speciallæge i anæstesiologi)

Lis Nørreslet (anæstesisygeplejerske)